Вести

БУДИ ПОПИСИВАЧ У ПОПИСУ 2022

Позивамо све заинтересоване грађане општине Жабари за рад у Попису у својству пописивача да до 5. августа 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода: stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs.

Детаљније информације, поред званичних, горе наведених сајтова, можете добити и на сајту општине Жабари, где је објављен јавни позив, као и на фејсбук презентацији општине Жабари.

Зашто је важно да се спроведе Попис 2022:
-Попис становништва, домаћинстава и станова је, по садржају и обиму, најмасовније и најкомплексније статистичко истраживање које се спроводи у скоро свим земљама света, на сваких десет година.
-Пописом се обезбеђују потпуни и квалитетни статистички подаци о становништву, његовој старосној и полној структури, образовној и брачној структури, о економској активности, о структури домаћинстава и породица и о стамбеном фонду.
-Прикупљени подаци од изузетног су значаја за оцену тренутног стања, као и за будуће планирање и доношење различитих стратегија, како на националном тако и локалном нивоу.

Буди и ти пописивач!